Hjem

Grundejerforeningen Lille Strandgaard

Husk!

At mindre huller i vejen, som altid kommer i årets løb, skal den enkelte grundejer selv udbedre ud for egen grund, ligesom rabatterne og beplantningen mod vejen er noget man selv skal foretage.

Grundejerforeningen Lille Strandgaard blev stiftet i 1956 og består i dag af 94 parceller fordelt på vejene Lille Strandgaard, Spartavej og Athenevej.

Formålet med hjemmesiden er primært, at give medlemmerne information og mulighed for at følge med i, hvad der sker i vores flotte område.

 

Grundejere uden internet skal dog stadig have tilbud om at få tilsendt nødvendig information med posten.

Kig også i Foreningsskabet - stående ved vejkrydset Athenevej/Lille Strandgaard - engang imellem.